Arkitekter och ingenjörer under samma tak

Visualisering

En husbyggnation är bland de största investeringarna man gör. Visualiseringen kan bidra till bättre beslut kring planering av det. Vi har kunskap inom arkitektur samt ett gott grafisk öga och vi arbetar gärna fram olika förslag och skisser så att du ska kunna känna dig trygg i dina beslut gällande ett nytt hem.

Utvärdering av skisser

Projektering

Projektering fungerar som stöd i byggprocessen. I projekteringsfasen utvärderar vi olika designförslag på ett tidigt stadium. Du som vill bygga hus önskar säkert se det utanför planritningen. Vi hjälper dig gärna med att utvärdera olika förslag och skisser samt att välja rätt.

Exempel och arbetsprov: