Skip to main content
Vikten av att isolera

Isolering

Ska man bygga nytt, borde man titta på isolering först. Ett välisolerat hem är varmt på vinter, behagligt, lagom varm på sommar, tyst, möglar inte och drar inte till sig fukt. Isolering gör att dina elräkningar sänks, du sparar energi och klimatpåverkan minimeras. Den skyddar dig mot brand. Vi på Cukor hjälper dig med att undersöka hur din befintliga isoleringen fungerar, om det finns värmeläckage och fuktproblem.

Mineralull med mera

Välj rätt isoleringsmaterial

Vi hjälper också att välja rätt isolermaterial. De populäraste material är mineralull. Den delas in i två huvudtyper, glasull och stenull.

Stenull fraställs av sten som smälts under mycket hög temperatur, och sedan spinns till fiber. Tunna trådar av sten motverkar mögelbildning och har ljudisolerande egenskaper samt ett högt brandmotstånd.

Glasullen tillverkas av av återvunnet glas och har darför god motståndskraft mot brand. Dessutom är den helt okänslig för fukt och mögelangrepp. Både glasull och stenull klassas som obrännbar isolering. Andra isoleringsmaterial är linisolering (textilfiber), träfiberisolering.

Vill byta ut äldre isolering, isolera tak eller omisolera en yttervägg – hör av dig till oss.

Omisolering av tak, vardagsrum, kök

Pågående isoleringsarbete