Skip to main content
Ett nytt hus

Ett nytt kapitel!

Vi lyssnar på dina önskemål och försöker alltid hitta rätt lösning för dina behov. Innan arbetet sätts igång diskuterar vi alla möjliga projekt utmaningar och identifierar fallgropar.  Vi agerar förebyggande istället och lämnar aldrig dig som kund missnöjd – du ska känna dig trygg när du jobbar med oss. Vi ser till att det finns en överenskommelse om hur eventuella fel ska anmälas och åtgärdas. Vid större projekt genomför vi en garantibesiktning.
Kostnader att bygga – byggkalkyl

Dags att bygga nytt?

Cukor Bygg