Skip to main content
Här är en checklista för dig

Funderar du på att bygga hus?

Vi lyssnar på dina önskemål och försöker alltid hitta rätt lösning för dina behov. Innan arbetet sätts igång diskuterar vi alla möjliga projekt utmaningar och identifierar fallgropar. Vi tycker att ett byggarbete liknar läkarjobbet – det är bättre att förebygga än att behandla problemet . Vi agerar förebyggande istället och lämnar aldrig dig som kund missnöjd – du ska känna dig trygg när du jobbar med oss. Vi ser till att det finns en överenskommelse om hur eventuella fel ska anmälas och åtgärdas. Vid större projekt genomför vi en garantibesiktning.
Cukor Renovering
Kvalite. Erfarenhet. Pålitlighet.

Dags att renovera?